Skip to main content

Fungiforman značenje

šta znači Fungiforman

Na latinici: Definicija i značenje reči Fungiforman (latinski fungus gljiva, od latinske reči: fungiformis) u obliku gljive, gljivast.

Reč Fungiforman sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. фунгус гљива, нлат. фунгиформис) у облику гљиве, гљиваст.


Funta 1. mera za težinu: u Nemačkoj = 500 grama, u Engleskoj = 453,5972 g...
Funkcionisati raditi, dejstvovati, delati, ići ; vršiti službu, službovati....
Funkcioner službenik, činovnik; namešte-nik; lice kome je poverena izvesna du...
Funkcionalan radni, koji se tiče rada; med. funkcionalne bolesti bolesti izazva...
Funkcija rad, radnja; poziv, služba, službovanje, vršenje neke dužnosti; du...
Funikulitis med. zapaljenje semenog kanala. ...
Sve reči na slovo f