Skip to main content

Furažer značenje

šta znači Furažer

Na latinici: Definicija i značenje reči Furažer (fr. fourrageur) nabavljač stočne hrane (u konjici).

Reč Furažer sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. фоуррагеур) набављач сточне хране (у коњици).


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f