Skip to main content

Furnirati značenje

šta znači Furnirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Furnirati (fr. fournir) u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti (oblagati) tankim daščicama (listovima) od finijih vrsta drveta, naročito oraho-vog

Reč Furnirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. фоурнир) у столарству: предмете од обичног дрвета обложити (облагати) танким дашчицама (листовима) од финијих врста дрвета, нарочито орахо-вог


Furfuracija med. perutanje. fus 1. stopa ; 2. jedinica za merenje kože: površ...
Furunkuloza med. raširenost čireva po celom telu, čiravost. ...
Furunkulin farm. preparat od pivskog kvasca . ...
Furor bes, pomama; oduševljenje, zanos; silna želja, slepa strast; pravit...
Furijerizam učenje francuskog ekonomiste i socijalnog reformatora Šarla Furijea ,...
Furnirati u stolarstvu: predmete od običnog drveta obložiti tankim daščicama...
Sve reči na slovo f