Skip to main content

Galski značenje

šta znači Galski

Na latinici: Definicija i značenje reči Galski (latinski gallicus,od francuske reči: gallique) koji se tiče Galije ili Gala; francuski.

Reč Galski sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. галлицус, фр. галлиqуе) који се тиче Галије или Гала; француски.


Galopirati • Jahati u galopu ili: trku trčati u skokovima; • Igrati polku; • fi...
Galski petao petao kao simbol Francuske, zbog istozvučnosti latinskih reči gallus ...
Galski koji se tiče Galije ili Gala; francuski. ...
Galošne kaljače, gornje cipele od gume za sneg i vodu....
Galofobija preteran strah od Francuske, mržnja na Francuze i sve što je francu...
Galofob onaj koji se preterano plaši Francuza; onaj koji mrzi na Francuze i...
Sve reči na slovo g