Skip to main content

Georgina značenje

šta znači Georgina

Na latinici: Definicija i značenje reči Georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botaničaru Georgiju).

Reč Georgina napisana unazad: anigroeG i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: бог. леп и крупан цвет, сличан ружи, донет пре сто година из Мексика (назван по ботаничару Георгију).

Slično: 
Geografije nov način pisanja, odstupanje od propisanog pravopisa....
Geocikličan koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca...
Geociklika fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geo...
Geocentričan fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za...
Geocentrizam astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte ce...
Geohronologija grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zeml...
Sve reči na slovo g