Skip to main content

Georgina značenje

šta znači Georgina

Na latinici: Definicija i značenje reči Georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botaničaru Georgiju).

Reč Georgina sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: бог. леп и крупан цвет, сличан ружи, донет пре сто година из Мексика (назван по ботаничару Георгију).


Geografije nov način pisanja, odstupanje od propisanog pravopisa....
Geocikličan koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca...
Geociklika fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geo...
Geocentričan fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za...
Geocentrizam astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte ce...
Geohronologija grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zeml...
Sve reči na slovo g