Skip to main content

Gerila značenje

šta znači Gerila

Na latinici: Definicija i značenje reči Gerila (šp. guerilla mali rat) naoružane čete seljaka i pastira u Španiji koje su, prilikom neprijateljskih upada ili unutrašnjih borbi, ratovale na svoju ruku; partizani.

Reč Gerila sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (шп. гуерилла мали рат) наоружане чете сељака и пастира у Шпанији које су, приликом непријатељских упада или унутрашњих борби, ратовале на своју руку; партизани.


Gerusija veće staraca u staroj Sparti; senat, državni savet u novoj Grčkoj....
Gerundij(um) u latinskoj grama tiii: glagolski oblik koji glasi kao zavisni; pad...
Gerundiv u latinskoj gramatici: pridevski upotrebljen particip futura pasivno...
Gerontofilija med. postojanje spolnog prohteva za starijim osobama suprotnog spol...
Gerontologija naučio ispitivanje procesa starenja, njegovih pojava i oboljenja ko...
Gerontokratija vlada jednog saveta sastavljenog od najstarijih ljudi senata....
Sve reči na slovo g