Skip to main content

Glaciolog značenje

šta znači Glaciolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Glaciolog (latinski glacies led, od grčke reči: logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba.

Reč Glaciolog sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед, грч. логос реч, говор) научник који проучава геолошке проблеме ледених доба.


Gladan Gladan u svom najužem i najčešćem smislu označava osjećaj koji je izaz...
Glavobolja Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma kod ljudi, koji podrazumeva ...
Glava Glava je deo životinjskog tela, koji se nalazi na prednjoj ili gornjoj...
Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Sve reči na slovo g