Skip to main content

Globalan značenje

Šta znači Globalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Globalan (latinski globus,od francuske reči: global) celokupan, ukupan.

Reč Globalan napisana unazad: nalabolg

Globalan se sastoji od 8 slova.

Šta je Globalan

На Ћирилици: (лат. глобус, фр. глобал) целокупан, укупан.

Slično: 
Glotomanija strast za govorenjem stranim jezicima. ...
Glotologija nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika....
Glotolalija govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. ...
Glotograf aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga...
Glotognija liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekl...
Glotis anat. glasnica....
Sve reči na slovo G