Skip to main content

Globalan značenje

šta znači Globalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Globalan (latinski globus,od francuske reči: global) celokupan, ukupan.

Reč Globalan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. глобус, фр. глобал) целокупан, укупан.


Glotomanija strast za govorenjem stranim jezicima. ...
Glotologija nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika....
Glotolalija govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. ...
Glotograf aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga...
Glotognija liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekl...
Glotis anat. glasnica....
Sve reči na slovo g