Skip to main content

Gracija značenje

šta znači Gracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Gracija (latinski gratus, gratia,od italijanske reči: grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (ital. con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno.

Reč Gracija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. гратус, гратиа, итал. гразиа) захвалност, благодарност; милост, наклоност, љубав која се неком указује; лепота, љупкост, милина, дражесност; кон грација (итал. цон гразиа) куз. са љупкошћу, умилно.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g