Skip to main content

Gracija

Šta znači Gracija


Gracija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gracija (latinski gratus, gratia, od italijanske reči: grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (od italijanske reči: con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno.

Reč Gracija napisana unazad: ajicarg

Gracija se sastoji od 7 slova.

sta je Gracija

Slično:
Šta znači Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Šta znači Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Šta znači Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Šta znači Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Šta znači Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Šta znači Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti...