Skip to main content

Gracije značenje

šta znači Gracije

Na latinici: Definicija i značenje reči Gracije (latinski Gratiae) pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline kod starih Rimljana: Aglaja, Eufro-sina i Talija;isto znači i haritine.

Reč Gracije sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. Гратиае) пл. мит. три љуш.е пра-тилице Венерине, богиње љупкости и милине код старих Римљана: Аглаја, Еуфро-сина и Талија; уп. харитине.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g