Skip to main content

Gradualan značenje

šta znači Gradualan

Na latinici: Definicija i značenje reči Gradualan (od latinske reči: gradualis) postepen, postu-pan; koji se odnosi na stepen ili: čin, položaj.

Reč Gradualan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. градуалис) постепен, посту-пан; који се односи на степен или: чин, положај.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g