Skip to main content

Idol značenje

šta znači Idol

Na latinici: Definicija i značenje reči Idol (od grčke reči: efdolon, latinski idolum slika) kumir, predmet slepog obožavanje i poštovanja; opsena, varka, natprirodno biće; fil. čovečja predrasuda koja smeta pravom saznanju istine (Fransis Bekon).

Reč Idol sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. ефдолон, лат. идолум слика) кумир, предмет слепог обожавање и поштовања; опсена, варка, натприродно биће; фил. човечја предрасуда која смета правом сазнању истине (Франсис Бекон).


Idomenej ....
Idolopeja pravljenje idola ....
Idologija nauka o slikama....
Idolatrija obožavanje idola idolopoklonstvo; idololatrija....
Idolater obožavalac idola , idolopo-klonik; idololater. ...
Ido veštački stvoren međunarodni jezik, izmenjen i uprošćen oblik esper...
Sve reči na slovo i