Skip to main content

Iluzija značenje

šta znači Iluzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Iluzija (latinski illusio) čulna obmana, samoobmana, varka, uobraženje, obmana pri kojoj se zapaža neki predmet drukčije no što je u stvarnosti; iluzija ima tri vrste: usled nepažnje; usled afekta, naročito straha (kad nam se, npr. noću u šumi učini od panja da je čovek); bez afekta,to jest one koje ne moraju nestati ni pri budnoj pažnji.

Reč Iluzija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. иллусио) чулна обмана, самообмана, варка, уображење, обмана при којој се запажа неки предмет друкчије но што је у стварности; илузија има три врсте: услед непажње; услед афекта, нарочито страха (кад нам се, нпр. ноћу у шуми учини од пања да је човек); без афекта, тј. оне које не морају нестати ни при будној пажњи.


Ilustracija Ilustracija može biti crtež, slika, fotografija ili drugi oblik umetno...
Ilutirati med. premazivati kašom, privija™ kašu ili lekovite blato na obolelo ...
Ilutacija med. lečenje pripijanjem neke smese, kaše ili lekovitog blata na ob...
Ilustrovan koji je, pored teksta, dopunjen, osvetljen i ukrašen još i slikama...
Ilustrisimus najsjajniji, najuzvišeniju najslavniji; kao oslovlja-vanje: presvet...
Ilustracije objašnjenje, tumačenje, teksta; sjaj, slava, proslavljenost; slika k...
Sve reči na slovo i