Skip to main content

Imigracija značenje

Šta znači Imigracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Imigracija (latinski immigrare doseliti se, od latinske reči: immigratio) useljavanje, udeljenje, doseljavanje, doseljenje; useljenost; useljeništvo, svi useljenici.

Reč Imigracija napisana unazad: ajicargimi

Imigracija se sastoji od 10 slova.

Šta je Imigracija

На Ћирилици: (лат. иммиграре доселити се, нлат. иммигратио) усељавање, удељење, досељавање, досељење; усељеност; усељеништво, сви усељеници.

Slično: 
Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo I