Skip to main content

Incident značenje

šta znači Incident

Na latinici: Definicija i značenje reči Incident (latinski incidens) događaj, slučaj, neprijatan slučaj; zamerka, prigovor, primedba, upadica; sporedan događaj, sporedna radnja; mali sukob.

Reč Incident sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. инциденс) догађај, случај, непријатан случај; замерка, приговор, примедба, упадица; споредан догађај, споредна радња; мали сукоб.


Inč mera za dužinu u Engelskoj = 1/12 engleske stope = 2,54 cm...
Incitancije pl. med. sredstva koja izazivaju uvećavanje životne svežine i dela...
Incineracija pretvaranje u pepeo spaljivanjem; pogrebni običaj spaljivanja mrtva...
Incizura usek, razrez; med. izdubljenje na ivici kosti ili na hrska-vičavim ...
Inckzum usek; gram. umetnuta rečenica; umetak, parenteza...
Incizorij(um) med. nož kojim se otvaraju lešine; sto na kojem se otvaraju lešine...
Sve reči na slovo i