Skip to main content

Incizija značenje

šta znači Incizija

Na latinici: Definicija i značenje reči Incizija (latinski incisio) rasecanje, zarez, pro-sek; otvaranje lešine.

Reč Incizija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. инцисио) расецање, зарез, про-сек; отварање лешине.


Inč mera za dužinu u Engelskoj = 1/12 engleske stope = 2,54 cm...
Incitancije pl. med. sredstva koja izazivaju uvećavanje životne svežine i dela...
Incineracija pretvaranje u pepeo spaljivanjem; pogrebni običaj spaljivanja mrtva...
Incizura usek, razrez; med. izdubljenje na ivici kosti ili na hrska-vičavim ...
Inckzum usek; gram. umetnuta rečenica; umetak, parenteza...
Incizorij(um) med. nož kojim se otvaraju lešine; sto na kojem se otvaraju lešine...
Sve reči na slovo i