Skip to main content

Irascibilan značenje

šta znači Irascibilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Irascibilan (od latinske reči: irascibilis) sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato (latinski ab irato) u ljutnji, u razdraženom stanju, izdata npr. kakva naredba islično:

Reč Irascibilan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ирасцибилис) склон гневу, љутит, дурновит, плаховит; аб ирато (лат. аб ирато) у љутњи, у раздраженом стању, издата нпр. каква наредба и сл.


Iracionalnost v. iracionalitet....
Iracionalitet nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshva...
Iracionalizam fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i sh...
Iracioialan nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji ...
Irascibilan sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato u ljutnji, u raz...
Iranski jezici porodica indoevropskih jezika koja, sa indijskim, sačinjava arijsku g...
Sve reči na slovo i