Skip to main content

Ire lativitet značenje

šta znači Ire lativitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Ire lativitet (od latinske reči: irrelativitas) nemanje odnosa, nesuodnosnost, osamljenost, nevezanost sa.

Reč Ire lativitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. иррелативитас) немање односа, несуодносност, осамљеност, невезаност са.


Iresponzabilitet neodgovornost...
Irespektuozan koji ne ukazuje, koji ne odaje poštovanje. ...
Iresistibilan kome se ne može odoleti, neodoljiv...
Ireparabilan nepopravljiv, nenadoknadiv, nepovrativ. ...
Irenika teol. nauka o miru, učenje o miru. ...
Irenarhija mirovni sud; vladavina mira i reda. ireneje pl. pesme o miru, mir...
Sve reči na slovo i