Skip to main content

Iritabilitet značenje

Šta znači Iritabilitet


Iritabilitet

latinica:

Definicija i značenje reči Iritabilitet (latinski irritabilitas) razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgovara na spoljne nadražaje menjanjem životnih procesa. Ova sposobnost nije svojstvena samo živim sistemima, jer su i anorganski sistemi sposobni da na promene okoline i uslova odgovore menjanjem (tako se, npr., brzina svakog hemijskog pretvaranja menja sa svakom promenom temperature).

Reč Iritabilitet napisana unazad: tetilibatiri

Iritabilitet se sastoji od 12 slova.

sta je Iritabilitet

Slično:
Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji iza...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-š...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izr...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koj...
Sve reči na slovo i