Skip to main content

Iritabilitet značenje

šta znači Iritabilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Iritabilitet (latinski irritabilitas) razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgovara na spoljne nadražaje menjanjem životnih procesa. Ova sposobnost nije svojstvena samo živim sistemi-ma, jer su i anorganski sistemi sposobni da na promene okoline i uslova odgovore menjanjem (tako se, npr., brzina svakog hemijskog pretvaranja menja sa svakom promenom temperature).

Reč Iritabilitet sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ирритабилитас) раздражљивост, надражљивост, способност живе супстанција да одговара на спољне надражаје мењањем животних процеса. Ова способност није својствена само живим системи-ма, јер су и аноргански системи способни да на промене околине и услова одговоре мењањем (тако се, нпр., брзина сваког хемијског претварања мења са сваком променом температуре).


Iritis med. zapaljenje dužice ....
Iritativan nadražan, nadražavan, koji draži, koji nadražuje, koji izaziva življ...
Iritancije med. sredstva za nadraživanje, koja sistem sudova i miši-ša pokreću...
Iritabilitet razdražljivost, nadražljivost, sposobnost žive supstancija da odgov...
Irizirati pokazivati dugine boje, prelivati se u duginim bojama; izrađivati p...
Irizacija pojava duginih boja nastalih interferencijom svetlosti koja se odbi...
Sve reči na slovo i