Skip to main content

Jarak značenje

šta znači Jarak

Na latinici: Definicija i značenje reči Jarak (tur. ark) rov, prokop, kanal.

Reč Jarak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. арк) ров, прокоп, канал.


Jaruga vododerina, brazgotina, pukotina; jarak....
Jarovizacija agrotehnička priprema semena poljoprivrednih kultura pre setve radi ...
Jarma krupno samleveno žito kao stočna hrana, prekrupa...
Jard engleska mera za dužinu od Z eng. stope=0,91439 t....
Jaran drug, prijatelj, povratim, ljubimac, ljubavnik, dragan; pomoćnik....
Jaramaz nevaljalac, besposličar; nepristojan, nestašan; zlikovac....
Sve reči na slovo j