Skip to main content

Jarbol značenje

šta znači Jarbol

Na latinici: Definicija i značenje reči Jarbol (latinski arbor drvo,od italijanske reči: albero) drveni ili gvozdeni stub na brodu na koji se razapinju jedra, zastave, signalni znaci islično:;isto znači i katarka.

Reč Jarbol sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. арбор дрво, итал. алберо) дрвени или гвоздени стуб на броду на који се разапињу једра, заставе, сигнални знаци и сл.; уп. катарка.


Jaruga vododerina, brazgotina, pukotina; jarak....
Jarovizacija agrotehnička priprema semena poljoprivrednih kultura pre setve radi ...
Jarma krupno samleveno žito kao stočna hrana, prekrupa...
Jard engleska mera za dužinu od Z eng. stope=0,91439 t....
Jaran drug, prijatelj, povratim, ljubimac, ljubavnik, dragan; pomoćnik....
Jaramaz nevaljalac, besposličar; nepristojan, nestašan; zlikovac....
Sve reči na slovo j