Skip to main content

Jonizacija

Šta znači Jonizacija


Jonizacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jonizacija (od grčke reči: ićn) fizika: u elektrolitima, tečnostima koje provode elektricitet, JONI već postoje koji nose struju, a u gasovima koji provode elektricitet oni se moraju tek proizvesti. Obrazovanje jona u gasovima zove se jonizacija ili jonizovanje, sam gas u stanju provodljivosti jonizovan, pomoćna sredstva koja obrazuju j one zovu se jonizatori; jonizacija nadljubičastom svetlošću, Rendgenovim zracima, radioaktivnim zracima, usijanim meta lima, elektronskim udaod romanske reči:

Reč Jonizacija napisana unazad: ajicazinoj

Jonizacija se sastoji od 10 slova.

sta je Jonizacija

Slično:
Šta znači Jontoforeza med. lečenje putem jonizacije, naročito kod hroničnih i ak...
Šta znači Jonski koji pripada Joncima, jednom starrgrčkom plemenu; jonski d...
Šta znači Jonosfera sloj atmosfere u debljini od nekoliko stotina kilometara,...
Šta znači Jonikus u antičkoj metrici: četvorosložna, jonska, stihovna stopa ...
Šta znači Jonijum hen. radioaktivni izotop hemijskog elementa torijuma. ...
Šta znači Jonizovati dovesti u stanje jonizacije. ...