Skip to main content

Jus gencijum

Šta znači Jus gencijum


Jus gencijum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus gencijum (latinski jus gentium) međunarodne pravo.

Reč Jus gencijum napisana unazad: mujicneg suj

Jus gencijum se sastoji od 12 slova.

sta je Jus gencijum

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...