Skip to main content

Jus kvezitum značenje

šta znači Jus kvezitum

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus kvezitum (latinski jus quaesitum) stečeno pravo.

Reč Jus kvezitum sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. јус qуаеситум) стечено право.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j