Skip to main content

Jus kvezitum značenje

Šta znači Jus kvezitum


Jus kvezitum

latinica:

Definicija i značenje reči Jus kvezitum (latinski jus quaesitum) stečeno pravo.

Reč Jus kvezitum napisana unazad: mutizevk suj

Jus kvezitum se sastoji od 12 slova.

sta je Jus kvezitum

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...