Skip to main content

Justifikatura značenje

šta znači Justifikatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Justifikatura (od latinske reči: justificatura) odobrenje, odobravanje nekog računa.

Reč Justifikatura sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. јустифицатура) одобрење, одобравање неког рачуна.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j