Skip to main content

Justifikatura

Šta znači Justifikatura


Justifikatura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justifikatura (od latinske reči: justificatura) odobrenje, odobravanje nekog računa.

Reč Justifikatura napisana unazad: arutakifitsuj

Justifikatura se sastoji od 13 slova.

sta je Justifikatura

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...