Skip to main content

Kabinet značenje

šta znači Kabinet

Na latinici: Definicija i značenje reči Kabinet (fr. cabinet) mala soba, sporedna sobica; u vladarskim dvorovima: soba za stanovanje i soba za poverljiva savetovanja i rad; kancelarija; vlada,to jest članovi ministarskog saveta; osoblje kancelarije ministra, predsednika parlamenta islično:; zbirka učila (u školama); soba u kojoj su izložene retkosti, naročito umetnički predmeti; orman sa fiokama; nužnik; kabinetsko pitanje pitanje od čijeg rešenja zavisi opstanak jednog kabineta (vlade); kabinetski rat rat koji se vodi iz dinastičkih razloga; kabinetsko pismo pismo jednog suverena bez premapotpisa ministrovog; kabinetsko vino skupoceno vino.

Reč Kabinet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цабинет) мала соба, споредна собица; у владарским дворовима: соба за становање и соба за поверљива саветовања и рад; канцеларија; влада, тј. чланови министарског савета; особље канцеларије министра, председника парламента и сл.; збирка учила (у школама); соба у којој су изложене реткости, нарочито уметнички предмети; орман са фиокама; нужник; кабинетско питање питање од чијег решења зависи опстанак једног кабинета (владе); кабинетски рат рат који се води из династичких разлога; кабинетско писмо писмо једног суверена без премапотписа министровог; кабинетско вино скупоцено вино.


Kabuliti primiti, dopustiti, dozvoliti, odobriti....
Kabuki japanske narodno pozorište ; prikazuje istorijske, ro-mantične i ljub...
Kabuja vrsta južnoameričke konoplje....
Kabriolet lake dvokolice sa kožnim košem i sa jednim konjem; vrsta otvorenog ...
Kabošon dragi kamen nebru-šen, ili brušen samo prema svom prirodnom obliku...
Kabotje mali brod koji plovi duž obale ; takođe: sprovodnik brodova kroz op...
Sve reči na slovo k