Skip to main content

Kaki značenje

šta znači Kaki

Na latinici: Definicija i značenje reči Kaki (pere. khaki) tkanine zemljane boje od koje se prave tropske uniforme.

Reč Kaki sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. кхаки) тканине земљане боје од које се праве тропске униформе.


Kakuminalni suglasnici lingv. suglasnici koji nastaju udarom vrha jezika o nepce....
Kaktus vot. južnoamerička zelena i mesnata bodljikava biljka. ...
Kakohreja med. rđav izgled, bolesna boja kože....
Kakoholičan med. bolestan od žuči; koji je došao kao posledica oboljenja žuči....
Kakoholija med. bolest žuči, pokvarenost žuči....
Kakohimija med rđavo rastvaranje hrane u želucu, stvaranje nezdravih sokova, s...
Sve reči na slovo k