Skip to main content

Kako se pravilno piše Ležaljci ili ležaljki

Kako se piše Ležaljci

  Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice ležaljka glase ležaljci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi ležaljki.


Leptir-mašna ili leptir mašna   Piše se leptir-mašna. Netipične sprege kod kojih prvi deo određuje drugi u ...
Levak ili levoruk   Piše se i jedno i drugo. Imenica levak znači osoba koja se spretnije služi ...
Letelica ili letilica   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Oblik l...
Leptiri ili leptirovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice leptir je leptiri ili lept...
Ledeno doba ili Ledeno doba   Piše se ledeno doba. Malim početnim slovom pišu se geološka, arheološka i i...
Ledi ili lejdi   Piše se ledi. Ledi ustaljeni je oblik u srpskom jeziku, ne treba ga zamenj...