Skip to main content

Kako se pravilno piše Mesec-dva ili mesec dva

Kako se piše Mesec-dva

  Piše se mesec-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: minut-dva, nedelju-dve, kilogram-dva, kilometar-dva, korak-dva, litar-dva itd.


Metuzalem ili metuzalem   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Metuzalem, piše se kad se...
Metod ili metoda   Pravilno je i jedno i drugo. Metod je imenica muškog roda, a metoda imenica...
Meteorologija ili meterologija   Piše se meteorologija. Od grčkog meteōrología, prema metéōros i -logía . ...
Metar-dva ili metar dva   Piše se metar-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pi...
Mestimice ili mestimično   Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje i ravnopra...
Mesec ili mesec   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Mesec, piše se kao naziv ...