Skip to main content

Kako se pravilno piše Orijentacija ili orjentacija

Kako se piše Orijentacija

  Piše se orijentacija. Ta imenica potiče od francuske reči orientation, koja vodi poreklo od latinskog oriens, što znači istok. Isto tako, orijentacioni, orijentir, orijentisati.


Orijent ili orijent   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Orijent, piše se kad se o...
Orman ili ormar   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Originalan ili orginalan   Piše se originalan. Od latinskog originalis, što znači prvobitan, izvoran, ...
Orijentacija ili orjentacija   Piše se orijentacija. Ta imenica potiče od francuske reči orientation, koja...