Skip to main content

Kako se pravilno piše Rezonanca ili rezonancija

Kako se piše Rezonanca

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu rezonancija. Umesto rezonanca, asonanca, frekvenca, instanca, konsekvenca, konsonanca, sentenca, supstanca, valenca itd. smatra se da su bolji oblici na -ncija: rezonancija, asonancija itd. Ipak, pojedine reči (distanca, kadenca, sekvenca) danas se javljaju samo sa završetkom -nca.


Ređe ili retkije   Piše se ređe. Komparativ priloga retko je ređe, a superlativ najređe. ...
Revnosna ili revnostna   Piše se revnosna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Recital ili resital   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik recital je uobičajen, ali je bolje upotr...
Remek-delo ili remek delo   Piše se remek-delo. Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi d...
Revolucionar ili revolucioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Respektabilan ili respektivan   Piše se i jedno i drugo. Pridev respektabilan znači koji izaziva poštovanje...