Skip to main content

Kako se pravilno piše Virtuoz ili virtouz

Kako se piše Virtuoz

  Piše se virtuoz. Ta imenica, kojom se označava umetnik (najčešće muzičar) koji savršeno vlada tehnikom svoje umetnosti, potiče od italijanskog virtuoso (od latinskog virtus – vrlina). Isto tako, virtuoskinja, virtuozan, virtuoznost.


Vičući ili vikajući   Piše se vičući. Glagolski prilog sadašnji od glagola vikati glasi vičući. G...
Vizualan ili vizuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev vizuelan. ...
Vitezi ili vitezovi   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice vitez je vitezi ili vitezo...
Viklovati ili vinklovati   Piše se viklovati. Od nemačkog wickeln, što znači omotavati, savijati. ...
Vi biste ili vi bi   Piše se vi biste. Oblici aorista pomoćnog glagola biti glase: bih, bi, b...
Vizitkarta ili vizit-karta   Piše se vizitkarta. Od nemačkog Visitenkarte, što znači posetnica. ...