Skip to main content

Kako se pravilno piše Belešci ili beleški

Kako se piše Belešci

  Piše se belešci. Dativ i lokativ jednine od imenice beleška glase belešci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi beležaka (ne beleški).


Bekhend ili bekend   Piše se bekhend. Od engleskog backhand, prema back i hand . ...
Beljenje ili belenje   Piše se beljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Bescenje ili bezcenje   Piše se bescenje. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Beneficija ili benificija   Piše se beneficija. Od latinskog beneficium, što znači povlastica, privileg...
Beskompromisan ili bezkompromisan   Piše se beskompromisan. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvu...
Beskontaktni ili bezkontaktni   Piše se beskontaktni. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučn...