Skip to main content

Kako se pravilno piše Bešavan ili bezšavan

Kako se piše Bešavan

  Piše se bešavan. U toj reči izvršene su tri glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po zvučnosti od bezšavan dobijeno besšavan (zvučno z ispred bezvučnog š prelazi u svoj bezvučni parnjak s). Zatim je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe (s ispred š prelazi u š), pa je dobijeno beššavan. Na kraju, dolazi do gubljenja suglasnika š (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno bešavan.


Bekhend ili bekend   Piše se bekhend. Od engleskog backhand, prema back i hand . ...
Beljenje ili belenje   Piše se beljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Bescenje ili bezcenje   Piše se bescenje. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Beneficija ili benificija   Piše se beneficija. Od latinskog beneficium, što znači povlastica, privileg...
Beskompromisan ili bezkompromisan   Piše se beskompromisan. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvu...
Beskontaktni ili bezkontaktni   Piše se beskontaktni. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučn...