Skip to main content

Kako se pravilno piše Bezbednostan ili bezbedonosan

Kako se piše Bezbednostan

  Piše se bezbednostan. Taj pridev izveden je od imenice bezbednost (kao i sigurnostan od sigurnost). Nepravilni oblik bezbedonosan očigledno je načinjen po uzoru na pobedonosan, sudbonosan, štetonosan i sl. Često pogrešno bezbedonosna situacija umesto pravilnog bezbednosna situacija (t se gubi zbog uprošćavanja suglasničke grupe stn).


Bekhend ili bekend   Piše se bekhend. Od engleskog backhand, prema back i hand . ...
Beljenje ili belenje   Piše se beljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Bescenje ili bezcenje   Piše se bescenje. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Beneficija ili benificija   Piše se beneficija. Od latinskog beneficium, što znači povlastica, privileg...
Beskompromisan ili bezkompromisan   Piše se beskompromisan. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvu...
Beskontaktni ili bezkontaktni   Piše se beskontaktni. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučn...