Skip to main content

Kako se pravilno piše Bežičan ili bezžičan

Kako se piše Bežičan

  Piše se bežičan. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po mestu tvorbe od bezžičan dobijeno bežžičan (z ispred ž prelazi u ž). Zatim je došlo do gubljenja suglasnika ž (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno bežičan.


Bekhend ili bekend   Piše se bekhend. Od engleskog backhand, prema back i hand . ...
Beljenje ili belenje   Piše se beljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Bescenje ili bezcenje   Piše se bescenje. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Beneficija ili benificija   Piše se beneficija. Od latinskog beneficium, što znači povlastica, privileg...
Beskompromisan ili bezkompromisan   Piše se beskompromisan. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvu...
Beskontaktni ili bezkontaktni   Piše se beskontaktni. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučn...