Skip to main content

Kako se pravilno piše Cigara ili cigareta

Kako se piše Cigara

  Piše se i jedno i drugo. Cigara je napravljena od ručno uvijenih listova duvana sa dosta nikotina, pripremljenih za pušenje. Poznata je i pod nazivom tompus. Cigareta je napravljena od isitnjenog duvana uvijenog u fini, kvalitetni papir, u obliku tankog valjka, sa filterom ili bez njega.


čistoća ili čistota   Piše se i jedno i drugo. Imenica čistoća upotrebljava se u materijalnom smi...
čitaća proba ili čitajuća proba   Piše se čitaća proba. Glagolski prilog sadašnji od glagola čitati glasi čit...
ćilibar ili jantar   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Cirka ili cirka oko   Piše se cirka. Reč cirka potiče od latinskog circa, što znači oko, otprilik...
čitam novine ili čitam novinu   Piše se čitam novine. Imenica novine je ženskog roda i ima samo oblik množi...
Čivava ili čivava   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Čivava, piše se kao naziv...