Skip to main content

Kako se pravilno piše čijigod ili čiji god

Kako se piše čijigod

  Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa zamenicom čiji kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači nečiji: dodaj mi časkom čijigod telefon sa stola. Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo čiji: čiji god telefon mi dodaš, biće dobar.


čistoća ili čistota   Piše se i jedno i drugo. Imenica čistoća upotrebljava se u materijalnom smi...
čitaća proba ili čitajuća proba   Piše se čitaća proba. Glagolski prilog sadašnji od glagola čitati glasi čit...
ćilibar ili jantar   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Cirka ili cirka oko   Piše se cirka. Reč cirka potiče od latinskog circa, što znači oko, otprilik...
čitam novine ili čitam novinu   Piše se čitam novine. Imenica novine je ženskog roda i ima samo oblik množi...
Čivava ili čivava   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Čivava, piše se kao naziv...