Skip to main content

Kako se pravilno piše Džakuzi ili đakuzi

Kako se piše Džakuzi

  Piše se džakuzi. Naziv potiče od američke fabričke marke Jacuzzi, po prezimenu prvog proizvođača. Prema izvornom (engleskom) izgovoru pravilno je džakuzi, mada je u srpskoj govornoj praksi preovladao oblik sa đ (kao i u slučaju đus umesto džus).


Džudistkinja ili džudiskinja   Piše se džudistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -ki...
Dž ili DŽ   Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotre...
Džimrija ili đimrija   Piše se džimrija. Od turskog cimri, što znači škrtica, tvrdica, cicija. Tu...
Džombast ili džombav   Pravilno je i jedno i drugo. Pridevi džombast i džombav imaju isto značen...
Džaba ili džabe   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Džezva ili đezva   Piše se džezva. Ta reč potiče od turskog cezve. Tursko c na početku reči u ...