Skip to main content

Kako se pravilno piše Džbun ili žbun

Kako se piše Džbun

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica žbun. Oblik džbun se danas retko upotrebljava.


Džudistkinja ili džudiskinja   Piše se džudistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -ki...
Dž ili DŽ   Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotre...
Džimrija ili đimrija   Piše se džimrija. Od turskog cimri, što znači škrtica, tvrdica, cicija. Tu...
Džombast ili džombav   Pravilno je i jedno i drugo. Pridevi džombast i džombav imaju isto značen...
Džaba ili džabe   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Džezva ili đezva   Piše se džezva. Ta reč potiče od turskog cezve. Tursko c na početku reči u ...