Skip to main content

Kako se pravilno piše Džumbus ili džunbus

Kako se piše Džumbus

  Piše se džumbus. Od turskog cümbüş, što znači vesela galama, graja, vreva; zbrka, nered. Tursko c na početku reči u srpskom se po tradiciji prenosi kao dž: džaba, džambas, džamija, džanarika, džezva, džibra, džigerica, džimrija i dr.


Džudistkinja ili džudiskinja   Piše se džudistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -ki...
Dž ili DŽ   Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotre...
Džimrija ili đimrija   Piše se džimrija. Od turskog cimri, što znači škrtica, tvrdica, cicija. Tu...
Džombast ili džombav   Pravilno je i jedno i drugo. Pridevi džombast i džombav imaju isto značen...
Džaba ili džabe   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Džezva ili đezva   Piše se džezva. Ta reč potiče od turskog cezve. Tursko c na početku reči u ...