Skip to main content

Kako se pravilno piše Grljenje ili grlenje

Kako se piše Grljenje

  Piše se grljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Grljenje je imenica nastala od glagola grliti.


Grizen ili grižen   Piše se grizen. Trpni pridev od glagola gristi glasi grizen. Gradi se od ok...
Gregorijanski kalendar ili Gregorijanski kalendar   Piše se gregorijanski kalendar. Reč gregorijanski je pridev, isto kao i reč...
Gradski ili gratski   Piše se gradski. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odstu...
Grešci ili greški   Piše se grešci. Dativ i lokativ jednine od imenice greška glase grešci. U t...
Grend slem ili gren slem   Piše se grend slem. Ta imenica, kojom se označava jedan od četiri najveća t...
Grebati ili grepsti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati glagol grepsti. ...