Skip to main content

Kako se pravilno piše Iškolovati ili izškolovati

Kako se piše Iškolovati

  Piše se iškolovati. U toj reči izvršene su tri glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po zvučnosti od izškolovati dobijeno isškolovati (zvučno z ispred bezvučnog š prelazi u svoj bezvučni parnjak s). Zatim je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe (s ispred š prelazi u š), pa je dobijeno išškolovati. Na kraju, dolazi do gubljenja suglasnika š (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno iškolovati.


Ispisati ili izpisati   Piše se ispisati. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Ismejavati ili ismevati   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Iščačkati ili izčačkati   Piše se iščačkati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jed...
Iščupati ili izčupati   Piše se iščupati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jedn...
Istorijski ili istoriski   Piše se istorijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprav...
Isceljenje ili iscelenje   Piše se isceljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglas...