Skip to main content

Kako se pravilno piše Ispravci ili ispravki

Kako se piše Ispravci

  Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice ispravka glase ispravci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i). Genitiv množine glasi ispravki (ređe ispravaka).


Ispisati ili izpisati   Piše se ispisati. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Ismejavati ili ismevati   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Iščačkati ili izčačkati   Piše se iščačkati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jed...
Iščupati ili izčupati   Piše se iščupati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jedn...
Istorijski ili istoriski   Piše se istorijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprav...
Isceljenje ili iscelenje   Piše se isceljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglas...