Skip to main content

Kako se pravilno piše Istočnoevropski ili istočno-evropski

Kako se piše Istočnoevropski

  Piše se istočnoevropski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se spojeno: belopalanački, južnokorejski, novozelandski, severnoamerički, zapadnonemački itd.


Ispisati ili izpisati   Piše se ispisati. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Ismejavati ili ismevati   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Iščačkati ili izčačkati   Piše se iščačkati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jed...
Iščupati ili izčupati   Piše se iščupati. U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jedn...
Istorijski ili istoriski   Piše se istorijski. Kada se od imenica čija se osnova završava na -j naprav...
Isceljenje ili iscelenje   Piše se isceljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglas...