Skip to main content

Kako se pravilno piše Izdaleka ili iz daleka

Kako se piše Izdaleka

  Piše se izdaleka. To je prilog koji znači na velikom rastojanju, iz velike udaljenosti (npr. izdaleka se ne može uočiti razlika), (obično u negaciji ili sa rečcama tek, bar i sl.) u neznatnoj meri, približno (npr. ni izdaleka ne zadovoljava naše potrebe) ili ne sasvim otvoreno, uzdržano, zaobilazno (npr. raspitivao se izdaleka).


Izviniti se ili izvinuti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol izviniti se znači zamoliti za oproštenje, ...
Iz inata ili izinata   Piše se iz inata. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...
Izgladneti ili izgladniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol izgladneti znači postati veoma gladan, ogla...
Izvesna ili izvestna   Piše se izvesna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Izbliza ili iz bliza   Piše se izbliza. To je prilog koji znači iz neposredne blizine , u pojedino...
Izmaći ću ili izmaćiću   Piše se izmaći ću. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru ...