Skip to main content

Kako se pravilno piše Iznesen ili iznet

Kako se piše Iznesen

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola izneti ima dva oblika – iznesen i iznet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), odnesen i odnet (od odneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd. Nepravilno je iznešen (donešen, odnešen itd.).


Izviniti se ili izvinuti se   Piše se i jedno i drugo. Glagol izviniti se znači zamoliti za oproštenje, ...
Iz inata ili izinata   Piše se iz inata. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...
Izgladneti ili izgladniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol izgladneti znači postati veoma gladan, ogla...
Izvesna ili izvestna   Piše se izvesna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Izbliza ili iz bliza   Piše se izbliza. To je prilog koji znači iz neposredne blizine , u pojedino...
Izmaći ću ili izmaćiću   Piše se izmaći ću. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru ...