Skip to main content

Kako se pravilno piše Je l’ ili jer

Kako se piše Je l’

  Piše se i jedno i drugo. Je l’ je krnji oblik skupa je li (trećeg lica jednine nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola jesam i upitne rečce li) i upotrebljava se u upitnim rečenicama u značenju da li je: je l’ ona došla? Veznik jer, koji znači zato što, zbog toga što, vezuje zavisne rečenice kojima se izriče uzrok onome što je kazano u glavnoj rečenici: došla je jer sam je pozvao.


Je l’ ili jer   Piše se i jedno i drugo. Je l’ je krnji oblik skupa je li i upotrebljava s...
Jednorog ili Jednorog   Piše se jednorog. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se m...
Jeti ili Jeti   Piše se jeti. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se malim...
Jedinci ili jedinki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice jedinka glase j...
Jeste li ili jesteli   Piše se jeste li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glago...
Jelci ili jelki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice jelka glase jel...