Skip to main content

Kako se pravilno piše Jedanput ili jedamput

Kako se piše Jedanput

  Piše se jedanput. Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe ne vrši se na spoju složenica (zbog svesti o samostalnom značenju i obliku sastavnica): crvenperka, stranputica, vanblokovski, vanbračni, vanbrodski itd.


Je l’ ili jer   Piše se i jedno i drugo. Je l’ je krnji oblik skupa je li i upotrebljava s...
Jednorog ili Jednorog   Piše se jednorog. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se m...
Jeti ili Jeti   Piše se jeti. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se malim...
Jedinci ili jedinki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice jedinka glase j...
Jeste li ili jesteli   Piše se jeste li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glago...
Jelci ili jelki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice jelka glase jel...