Skip to main content

Kako se pravilno piše Jelena Lukić ili Lukić Jelena

Kako se piše Jelena Lukić

  Piše se i jedno i drugo. U srpskom jeziku (kao i u većini drugih) ustaljeni je redosled pisanja prvo imena pa prezimena. Od tog pravila odstupa se samo u azbučnim spiskovima, telefonskim imenicima, školskim dnevnicima, bibliografijama i sl.


Je l’ ili jer   Piše se i jedno i drugo. Je l’ je krnji oblik skupa je li i upotrebljava s...
Jednorog ili Jednorog   Piše se jednorog. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se m...
Jeti ili Jeti   Piše se jeti. Imena mitoloških bića koja imaju opšte značenje pišu se malim...
Jedinci ili jedinki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice jedinka glase j...
Jeste li ili jesteli   Piše se jeste li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glago...
Jelci ili jelki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice jelka glase jel...